ภาพกิจกรรมโรงเรียน GALLERY


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
กิจกรรม Smart School in Box วิทยาศาสตร์สนุก พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ( 29/ก.พ./2567 )
    

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2567  นายสมคิด  มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Smart School in Box วิทยาศาสตร์สนุก พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน   ภายใต้การประสานงานจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ          เพื่อเด็กและเยาวชน  จังหวัดหนองคาย

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ( 29/มิ.ย./2566 )
    
วันภาษาไทย 66 ( 29/มิ.ย./2566 )
    
พิธีไหว้ครู พ.ศ. 2566 ( 11/มิ.ย./2566 )
    
จิตอาสาพระราชทาน ( 13/ต.ค./2565 )
    
10 ตุลาคม 2565 ( 13/ต.ค./2565 )
    วันที่ 10 ตุลาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 ( 13/มี.ค./2563 )
         วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียน ก โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านพระครูภาวนา เจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน เมตตามอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา โดยมีนายสมคิด มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และนางอรัญญา สาริกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบ ขอกราบอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้ ท่านพระครูภาวนา เจติยาภิบาล ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นปีต่างๆ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา ทำความดีแก่สังคมอีกด้ว
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ( 3/มี.ค./2563 )
         วันที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) "พระธาตุบังพวนวิทยา วิชาการปริทรรศน์" ณ อาคารเรียน ก โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ( 17/ก.พ./2563 )
    รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21-25 มีนาคม 2563
ค่ายลูกเสือ 14-15 กพ. 2563 ( 17/ก.พ./2563 )
         โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ร่วมกับ โรงเรียนฝางพิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ขอกราบขอบพระคุณ ท่านยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมอบให้ท่านกระแสร์ ตระกูลพรพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เดินทางมามอบงบประมาณดังกล่าว ในโอกาสนี้ นายสมคิด มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา และนายอารมณ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม ร่วมมอบของที่ระลึกขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วย