กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย