พิธีไหว้ครู พ.ศ. 2566 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย