กิจกรรม Smart School in Box วิทยาศาสตร์สนุก พัฒนาการเรียนรู้ชุมชน | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย