จิตอาสาพระราชทาน | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย