ค่ายลูกเสือ 14-15 กพ. 2563 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย