10 ตุลาคม 2565 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย