ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย