หมวดหมู่ : : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : : กิจกรรมค่ายวิชาการ
วันที่ลงประกาศ : ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

                 วันที่  24  สิงหาคม  2566  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา  นำโดยนายสมคิด  มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  นักเรียน  จัดโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมี 6 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ฐานการเรียนรู้ภาษาไทย  ฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฐานการเรียนรู้บูรณาการเข้าชม : 355
โดย : admin