สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย