งานนมัสการพระธาตุบังพวน ปี 2563 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย