ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย