พิธีลงนาม MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย