ต้อนรับ Site Visit โรงเรียนลูกข่ายฯ 20 พ.ย.2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย