ต้อนรับ Site Visit โรงเรียนลูกข่ายฯ 15 พ.ย.2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย