ประะเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปี 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย