ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ปี 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย