รร.บ้านห้วยทราย สพป.1 จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงาน พธว. | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย