ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.41 กำแพงเพชร | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย