เข้าค่ายคุณธรรม ปี 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย