วันแม่แห่งชาติ ปี 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย