ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.16 สงขลา | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย