ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.3 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย