ถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย