พิธีรับมอบพระพุทธรูปประจำโรงเรียน | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย