ประกวดโครงงาน สพม.21 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย