อบรมเกณฑ์ใหม่ ว.21 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย