สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษาดูงาน พธว. | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย