อบจ.หนองคาย ติดตามโครงการ รร.พระธาตุบังพวนวิทยา | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย