ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.8 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย