วันสถาปนาลูกเสือ ปี 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย