พิธีไหว้ครู 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย