บรรยายพิเศษตั้งเป้าหมายในชีวิต มิย62 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย