อบรม Main course 2-5 พ.ค.2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย