กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย