กิจกรรมเดือนมกราคม 2562 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย