กิจกรรมเดือนธันวาคม2561 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย