กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย