ร่วมงานเราก้าวไปด้วยกันฯ 19กย61 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย