รวมภาพกิจกรรม พธว.2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย