ม.ขอนแก่น ให้ความรู้นักเรียน พธว. | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย