กิจกรรม PBL 1 (Quarter#1) | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย