พิธีไหว้ครู 2561 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย