ต้อนรับท่านนคร ตังคะภิภพ | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย