นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย