พิธีไหว้ครู 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย