อบรม Main course 17-22 เม.ย.2561 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย