ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย