การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย