ทัศนศึกษา ประจำปี 2560 | โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม หนองคาย